Thursday, October 29, 2009

reduction - side ratioLatihan ini memerlukan calon mengecilkan objek (panjang sisi) yang asal kepada panjang sisi yang baru berdasarkan kepada nisbah sisi yang diberikan. Langkah pertama adalah membahagikan panjang sisi (garisan lurus sahaja) kepada beberapa bahagian berdasarkan nisbah yang diberi. Setelah panjang sisi baru telah diperolehi, maka kaedah garis selari boleh dilakukan untuk menentukan kedudukan sisi-sisi yang lain, begitu juga dengan titik tengah.... selamat mencuba!!

No comments:

Post a Comment