Thursday, October 29, 2009

enlargement - area ratioLatihan ini memerlukan calon membesarkan luas objek yang asal kepada luas objek yang baru berdasarkan kepada nisbah luas yang diberi. Langkah pertama adalah membahagikan panjang sisi (garisan lurus sahaja) kepada beberapa bahagian berdasarkan nisbah yang diberi. Setelah kedudukan baru sisi asal telah diperolehi, maka kaedah garis selari boleh dilakukan untuk menentukan kedudukan sisi-sisi yang lain, begitu juga dengan titik tengah.... selamat mencuba!!

** p/s : kaedah pembahagian luas tidak sama dengan kaedah pembahagian sisi.

No comments:

Post a Comment